I CURS INTERNACIONAL D’EDUCACIÓ DIGITAL DEMOCRÀTICA I OPEN EDTECH
Drets, Cultura i EdTech
12-13-14 juliol 2022 – Barcelona

Esdeveniment integrat dins la Proposta per a una Digitalització Democràtica i Sobirana d’Europa d’Xnet, publicada al Publication Office of the European Union sota el títol de Proposal for a Democratic and Sovereign Digitalisation of Europe.

 

ORGANITZA

Xnet, Universitat de Barcelona, Open Knowledge Foundation (OKFN), curs de postgrau de Tecnopolítica i Drets en l’Era Digital de la Universitat de Barcelona.

 

OBJECTIUS

1 – Proveir d’eines d’anàlisi als centres educatius, el professorat, la comunitat educativa, les i els legisladors i el públic en general per entendre, en primer lloc, el context i la cultura digital, i les problemàtiques i oportunitats que ofereix en el context educatiu i per plantejar, en segon lloc, el disseny de pedagogies i de les Estratègies Digitals de Centre des d’una perspectiva innovadora, àgil , humanista i respectuosa amb els drets humans.
2 – Compartir el codi públic generat a Barcelona partint del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació d’Xnet per agregar talent i generar oportunitat i creixement: presentació internacional de l’eina DD de codi públic open source amb la protecció dels drets digitals i la sobirania de dades de la comunitat educativa des del disseny i per defecte. Actualment en fase d’implementació a 12 centres de la ciutat.

 

CONTINGUTS

12-13 de juliol – Panells i ponències
> Marc de context
> Datificació a l’educació: perspectives i casos d’estudi
> Accés lliure a la recerca i l’educació
> Disseny de curriculum: les competències digitals com a cultura digital en positiu més enllà de la tecnofòbia o del reduccionisme instrumental
> Disseny de curriculum: alfabetització i pensament computacionals
> Primer va ser el codi: drets digitals, auditabilitat i interoperabilitat en educació
> Coneixement obert: un futur possible per a l’educació

[Hi haurà traducció simultània català, castellà i anglès].

14 de juliol – Tallers pràctics
> DevOps Room internacional al voltant de l’eina DD
> Data Detox per a tota la família
> Grup de treball sobre disseny curricular
> Videojocs: potencialitats i problemàtiques
> Reunió de la Coalició de Ciutats per als Drets Digitals

Vegeu el programa complert aquí.

 

FOCUS

“Es tracta també d’enviar un missatge als que dissenyen les polítiques educatives per pal·liar un acostament a la cultura digital en educació merament basat en product placement de grans multinacionals i tecnosolucionisme. Com en literatura, la cultura digital és profundament humana i és per això que l’enfocament ha de ser des de la inclusió de totes les capacitats, no només les tècniques, i des de la defensa dels drets fonamentals. I no només això: l’eina DD, el codi de la qual presentem a l’esdeveniment, representa literalment l’inici de la reconquesta digital d’Europa”.

Davant el desembarcament massiu de les Big Tech en el sistema educatiu, el 2019 Xnet i un grup de famílies vam crear un Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació amb els drets digitals i l’emprenedoria distribuïda com a punt de partida. El desembarcament de les grans empreses tecnològiques implicava, entre d’altres fets, la pèrdua de la sobirania de dades i de l’autonomia tecnològica de la comunitat educativa.

El Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació incloïa, entre altres coses, el desenvolupament d’una infraestructura educativa digital àgil partint de codi auditable àmpliament consolidat i robust. L’eina, que es diu DD, té un pilot que ja funciona a diversos centres educatius de Barcelona i està creixent molt ràpidament.

L’esdeveniment forma part del Pla de Digitalització Democràtica de l’Educació i té com a objectiu, en primer lloc, analitzar com s’està abordant el món digital en l’educació des de diversos punts de vista i, en segon lloc, proposar solucions correctives concretes, algunes de les quals es posaran en marxa en viu i en directe.

La necessitat d’organitzar el I Curs Internacional d’Educació Digital Democràtica i Open EdTech parteix d’aquesta innovadora experimentació de camp, molt concreta i real, que ha posat de relleu l’absència d’un espai de referència de formació i reflexió per a la comunitat educativa i la ciutadania en general que abordi els reptes actuals de com s’ensenya la cultura digital des d’una perspectiva innovadora, però alhora democràtica, integral i crítica, que superi l’enfoc reduccionista del món digital com una qüestió tècnica instrumental.

Les competències digitals no tenen per què ser competèncias tecnològiques: poden ser, com passa amb la literatura, competències simplement culturals. Els profunds reptes digitals dels nostres temps a nivell educatiu requereixen superar el marc competencial instrumental per ampliar-lo a aquest marc amb total normalitat. L’ensenyament de la cultura digital no té per què encarregar-se només a qui té competències tècniques, i aquesta transformació discursiva i conceptual obre la porta a l’abordatge d’infinitat de problemàtiques i reptes: la gestió informacional, la sobirania i la privacitat de dades, els algoritmes i els biaixos discriminatoris, els oligopolis de les Big Tech, la neutralitat de la xarxa, el coneixement i l’educació obertes, les infraestructures digitals, l’impacte ambiental digital, etc. Els valors transformadors de l’era digital són patrimoni de tothom. D’aquesta manera, volem abordar la reflexió sobre els fonaments mateixos de l’educació digital per tal de donar una resposta crítica i constructiva als reptes de la societat actual que abraci internet amb totes les seves potencialitats democràtiques i que qüestioni, alhora, les seves derives antidemocràtiques i contràries als drets digitals.

L’objectiu final és la innovació de les formes i els continguts de l’educació digital, allunyant-la de la tecnofòbia, del tecnodeterminisme o del reduccionisme instrumental, tot apropant-la cap a una educació integral sobre la cultura digital: des de com digitalitzar l’ensenyament fins a com explicar en l’àmbit educatiu què són el món i la cultura digitals, no pas com un fet anecdòtic i funcional sinó com la qüestió crucial i transversal més pròpia dels nostres temps.

L’esdeveniment és des de ja un marc de reflexió i formació de referència a Europa.

 

EQUIP

Simona Levi i Cecilia Bayo, direcció de l’esdeveniment; Sergio Salgado, assessorament i documentació; Miriam Carles, equip legal; Xavier Farrés, producció; Isaac Monclús, premsa; Radaub i P. Castaño, xarxes; Begonya Companyon, administració; Christopher Millard, traduccions; Simultània Intèrprets, traducció simultania; Edu Bayer, fotògraf.