PER A DOCENTS

Per rebre el certificat de 20 hores de formació docent de l’àmbit digital, cal assistir presencialment almenys a un 80% (16 hores) de les activitats següents: les ponències dels dies 12 i 13 i un dels tallers del dia 14 (20 hores=18 hores els primers dos dies més 2 hores un taller del tercer dia). A més s’haurà de respondre un qüestionari avaluatiu. S’emplenarà un full d’assistència amb nom, cognoms, DNI, email i signatura de cada entrada i cada sortida i caldrà lliurar un qüestionari avaluatiu – que us serà enviat per email – emplenat i retornat abans del 20 de juliol de 2022 a les 23h59.

Els certificats s’incorporen a l’expedient de formació del docent (XTEC o universitat) amb una certificació de 20 hores per al professorat de primària, secundària i universitat. Per al professorat XTEC i UB, la incorporació és automàtica. La resta de docents rebran el certificat al correu electrònic i el podran presentar on considerin.

Per acollir-se a aquest procediment, el professorat ha de fer la inscripció mitjançant aquest enllaç abans del 30 de juny a les 23:59 h.

Els certificats s’emetran al setembre per a totes les persones inscrites que hagin assistit al 80% de les activitats i hagin respost correctament el qüestionari avaluatiu.
A més, amb el suport de la Secretaria de Transformació Educativa, la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital i la Direcció General d’Innovació, Digitalització i Currículum del Departament d’Educació admet aquesta certificació com a 20 hores de competència digital docent (CDD), que es podran sumar a altres hores de formació per a arribar al nivell A1 de CDD d’acord al que estipuli el procediment d’acreditació del Ministeri d’Educació.
 

PER A PÚBLIC EN GENERAL

12 i 13 de juliol: accés lliure
14 de juliol: inscripció requerida per a les activitats de la tarda. Accés lliure al matí per a la DevOps Room

 

INSCRIPCIONS PER A LES ACTIVITATS DEL DIA 14

Dia 14/7 – 16-18h – Taller Data Detox per a tota la família
Trucs senzills per aprendre a no deixar tanta empremta amb les nostres dades personals a Internet i recuperar el control de la nostra informació en línia.

Aquesta activitat ja no admet inscripcions: aforament complet
 

Dia 14/7 – 18-20h – Taller de videojocs: potencialitats i problemàtiques
Mostrarem les seves potencialitats i problemàtiques, analitzant-los des del pensament crític i dotant les persones assistents d’eines per conèixe’ls, analitzar-los, dur a terme pràctiques de joc crític.

Aquesta activitat ja no admet inscripcions: aforament complet